Gå til Miljøcenter Århus hjemmeside
 
 
Miljøgodkendelse af
Cheminova A/S

Dato:
Generelt
Basis - område
P0 - område
P1 - område
P2 - område
P3 - område
Multi Purpose - område
Fyfanon - område
Pirimiphos - område (PMP)
Dimethoate - område (DMT)
Chlorpyrifos - område (CYFOS)
Svovlanlæg
Pyrethroid - område (GCH)
Glyphosat - område (PMG)
Triazol - område
Forsøgsafdeling
Laboratorie-område
Tapperier
Forsyningsanlæg
Fælles lagerhaller
Værksteds - områder
Affalds - områder
Bio - område
Spildevandsudledning
Central luftforbrænding
Spildevandsforbrænding
Kraftvarmeværk
Luftemissioner
Afværgeprojekter
Risiko
VVM
 
 Hjælp

Velkommen

Velkommen til miljøgodkendelsen af Cheminova A/S

I godkendelsen har du mulighed for at læse gældende vilkår til virksomheden og se hvilke afgørelser der er meddelt.

Cheminova A/S er en kemisk virksomhed, hvis hovedaktivitet er udvikling og produktion af plantebeskyttelsesmidler, der er designet til at have en biologisk aktivitet overfor enten insekter, planter eller svampe.

Virksomhedens aktiviteter er certificerede for miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljø- og sikkerhedsledelse (OHSAS 18001) samt energiledelse (EN 16001). Virksomheden har tilsluttet sig den internationale kemiske industris "Responsible Care" program, støtter FNs Global Compact principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og modarbejdelse af korruption.


Stamoplysninger for Cheminova A/S

Beliggenhed:     Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
Matrikel nr.:      1a Den nordlige del Harboøre
Postadresse:      P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig
Telefonnummer:  96 90 96 90
Hjemmeside:     
www.cheminova.dk

CVR-nummer:     12 76 00 43
P-nummer:         1.000.441.076

Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 72 54 40 00, mail: aar@mst.dk


Her er virksomheden placeret.


Miljøgodkendelser til Cheminova A/S er fra juni 2005 meddelt elektronisk.

Sådan læses godkendelsen .


Cheminovas første totalgodkendelse blev givet i 1988.

Læs om revisionsarbejdet her


Her kan du se en kort historisk oversigt over virksomhedens miljøgodkendelser.